Ingeokring excursie 25 oktober 2013 dit jaar in Nijmegen !

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Ingeokring-excursie. Dit jaar bezoeken we het rivierengebied rondom Nijmegen. De excursie staat geheel in het kader van het project Ruimte voor de Waal, een bochtafsnijding in de rivier de Waal. Door een te graven nevengeul wordt ‘een flessenhals in de rivier’ weggenomen en ontstaat een betere rivierafvoer.

Het project omvat ook de verlenging van de oude Waalbrug (links op de foto), de bouw van een aantal bruggen en een nieuwe stadspromenade langs de verlegde rivieroever (rechts op de foto). Het gebied is ook geologisch interessant. Het verzameladres, kantoor Royal HaskoningDHV, is markant gelegen op een steilrand die is ontstaan door erosie van glaciale afzettingen (spoelzand) door de rivier de Waal. Vanuit het kantoor kan een panoramisch uitzicht worden genoten van het stroomgebied van Rijn en Waal en de stuwwallen van Arnhem en het Montferland.

Zoals te doen gebruikelijk zal de excursie worden voorafgegaan door de (traditioneel korte) Algemene Leden Vergadering 2013. De stukken hiervoor worden gepubliceerd op onze website.

Het programma

13:00 – 13:15   Ontvangst bij Royal HaskoningDHV (Barbarossastraat 35, 6522 DK, Nijmegen)

13:15 – 13:30   Algemene ledenvergadering (LV-2013) en bestuurswisseling.

13:30 – 14:00   Introductie van de geologie van het rivierengebied rond Nijmegen en toelichting op het project vanuit een geotechnisch perspectief.

14:00 – 14:15   Wandeling vanaf de top van de berg naar de veel lager gelegen Waalkade. Hier worden we ontvangen in het bezoekerscentrum.

14:15 – 15:30   Er volgt een presentatie van het project ‘Nijmegen omarmt de Waal’ in het bezoekerscentrum.

15:30 – 17:00   Wandeling vanaf de Waalkade, over de oude Waalbrug, naar het project gebied (en weer terug) en natuurlijk een bezoek van het projectgebied.

17:00 – 18:00   Uitloop, borrel en broodje (zodat u uitgerust aan de thuisreis kunt beginnen).

Voor de wandeling is er voor u aanwezig: een helm, een veiligheidsvestje en veiligheidslaarzen in de maten van 36 t/m 47.

Mocht u een andere schoenmaat hebben, geeft u dit dan tijdig door via secretaris@ingeokring.nl

Wij hopen u op 25 oktober te mogen begroeten.

Als u denkt te komen graag opgeven via secretaris@ingeokring.nl in verband met de catering.

Namens het bestuur van de Ingeokring

Lennart van Baalen
secretaris@ingeokring.nl

Contact us