Privacy policy

Privacy Policy Ingeokring

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze website gebruik maakt en waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website van de Ingeokring: door gebruik te maken van onze website, geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

De Ingeokring respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hierbij houdt de Ingeokring zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons zendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Derden

De informatie wordt enkel met derden (i.e. IAEG en/of ISRM) gedeeld, indien u daar toestemming voor geeft tijdens het afsluiten of aanpassen van uw lidmaatschap.

Lidmaatschap Ingeokring

In het geval een Ingeokring -lidmaatschap wordt afgesloten, wordt de informatie intern gedeeld t.b.v. onze ledenadministratie. Uw gegevens worden bewaard tot beëindiging van het lidmaatschap. Onze bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle leden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren.

Newsletter

Wij sturen de Newsletter enkel aan onze leden.

Uitschrijven Nieuwsbrief en/of andere informatie

Als u geen prijs stelt op informatie via deze communicatiemiddelen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de Secretaris van de Ingeokring .

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

SSL-verbinding

Indien u onze website ingeokring.nl aanroept, dan wordt er gebruik gemaakt van een gecertificeerde SSL-verbinding.

Datalek

Wanneer er een inbreuk plaatsvindt in verband met uw persoonsgegevens, die zou leiden tot vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of toegang (een datalek), dan zullen wij een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website en ledenadministratie. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hiervan, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact op met de Secretaris van de Ingeokring.

Ingeokring-secretariaat

Delft University of Technology
Faculty of Civil Engineering & Geosciences, Geo-Engineering Section
P.O. Box 5048
NL-2600 GA Delft
The Netherlands

Deze privacyverklaring is in werking getreden op zaterdag 24 november 2018.

Contact us