Kringendag Planetaire Geologie (VU, Amsterdam)

DateFriday, 14 December 2018
Time10:30 - 18:30 hr
Costs€ 15 voor niet-leden
OrganisationKNGMG
Phone
Location
,
MapMap Unavailable
Program

Op vrijdag 14 december 2018 zal de Kringendag van het KNGMG worden gehouden met als thema ‘Planetaire Geologie’. Dit is een passend thema, omdat eind november de aankomst van de eerste Europese Marslander verwacht wordt en China op het punt staat maanstenen terug te brengen naar de Aarde. Aardwetenschappers zijn nauw betrokken bij missies naar andere lichamen in het zonnestelsel. Na een introductie over planetaire geologie en Marsmissies zullen de verschillende geologische aspecten van planeten en met name Mars de revue passeren; meteorieten, ontstaan van planeten, oceanen, sedimentologie en leven op Mars. Tijdens de lunch en borrel zal er de nodige tijd zijn om de onderlinge banden aan te halen. Het bestuur van het KNGMG nodigt alle leden van het KNGMG en de Kringen van harte uit om bij deze dag aanwezig te zijn. Deze dag zal, in samenwerking met Kring Noord en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), plaatsvinden in het hoofdgebouw van VU zaal HG-15A33, Boelelaan 1105 , Amsterdam.

Programma:
10.30 – 11.00 u Inloop, registratie, Koffie
11.00 – Welkom en introductie door Lucia van Geuns (Voorzitter KNGMG)
11.15 – Welkom door Wim van Westrenen (Afdelingshoofd Aardwetenschappen Vrije Universiteit)
11.30 – Wim van Westrenen (VU), Planetary Science
12.00 – Dmitriy Titov (ESA), Mars chronicles as deciphered by ESA’s Mars Express mission.
12.30 – Lunch
13.30 – Eloi Camprubi-Casas (UU), The emergence of life on Earth, Mars and beyond
14.00 – Stefanie Cazaux (TUD), Subsurface oceans on satellites.
14.30 – Tjalling de Haas (UU), Was liquid water flowing on Mars in the last few million years?
15.00 – Thee / koffie
15.30 – Jurrien Knibbe (KU Leuven), The interesting case of Mercury.
16.00 – Leo Kriegsman (Naturalis), NL meteorites and space missions to asteroids.
16.30 – Jan Smit (VU), Epilogue
17.00 – 18.30 u Borrel

De kosten zijn € 5 voor leden van het KNGMG en haar kringen (studentleden gratis) en € 15 voor niet-leden. Student niet-leden betalen € 10. De voertaal is Engels.

Meer informatie over het programma volgt via de website.
Opgeven voor de Kringendag kan via kngmg@kngmg.nl. In verband met de catering worden tevens de studentleden gevraagd zich op te geven.
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL62 INGB 0000040517 t.n.v. KNGMG o.v.v. Kringendag.

Contact us