Geotechniekdag 2019: “The future of Geo-Engineering”

DateTuesday, 5 November 2019
Time09:00 - 18:00 hr
Costs
OrganisationKIVI Geotechniek
Phone
Location
,
MapMap Unavailable
Program

Het thema van de Geotechniekdag 2019 is “The future of Geo-Engineering”. In de bouw, infra en offshore vinden snelle ontwikkelingen plaats op het gebied van digitalisering, zowel in het ontwerp als in de uitvoering van onze projecten. Hiermee zal ook het werk van de geotechnisch ingenieur veranderen.

Krachtiger en complexere hard- en software maken het mogelijk om dynamische modellen op te stellen, waarin real-time aanpassingen in het ontwerp worden doorgerekend. Vanuit projecten en openbare bronnen komen grote hoeveelheden data beschikbaar. Ook AR en VR toepassingen zullen de komende jaren het werk van de adviseurs en uitvoerders veranderen. De automatisering van het ontwerpwerk neemt hoe dan ook toe. Wat is in al deze digitale ontwikkelingen nog de plek voor de ‘engineering judgement’ van onze geotechnisch ingenieurs?

Bij deze nodigen wij (Young) Professionals uit de beroepspraktijk, het onderwijs, en ook afstudeerders uit om een bijdrage te leveren aan de Geotechniekdag door hun ervaringen te delen met de aanwezigen en de lezers van het vakblad Geotechniek.

Geïnteresseerden die een interessant toekomstbeeld (utopisch of dystopisch) denken te kunnen schetsen voor de geotechniek of een presentatie willen geven over de toepassing van of onderzoek naar: nieuwe ontwerpmethoden, parametrisch ontwerpen, visualisatietechnieken (AR/VR), monitoringstechnieken, GIS systemen of data mining ontwikkelingen, nodigen wij hierbij daarom van harte uit om dit met ons te delen op de Geotechniekdag 2019.

U kunt uw deelname kenbaar maken door uiterlijk 15 maart de volgende informatie in te sturen:
– Naam (& Werkgever);
– Titel van artikel / presentatie;
– Samenvatting (100-150 woorden + eventueel één illustratieve foto).

Inzendingen kunt u versturen naar geotechniek@kivi.nl U krijgt dan uiterlijk 31 maart bericht. Het artikel ontvangen wij dan graag uiterlijk 30 juni. Uit de inzendingen zullen sprekers worden gekozen, met als criteria de relevantie voor het vakgebied, innovativiteit en de aansluiting op het thema. Wij hopen weer een aantal Young Professionals te kunnen selecteren. Details ten aanzien van de presentatie en het artikel voor “Geotechniek” zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt.

Contact us